[SK] Spoločnosť insar.sk reprezentantom programu Copernicus Relays na Slovensku

[SK] Spoločnosť insar.sk reprezentantom programu Copernicus Relays na Slovensku

Spoločnosť insar.sk sa v roku 2018 stala jediným reprezentantom siete Copernicus Relays na Slovensku.

Na oficiálnom telefónnom čísle spoločnosti +421-2-3300 6847 teraz zároveň môžete získať informácie o družiciach, dátach a cieľoch európskeho programu Copernicus

Leave a Reply

Close Panel

BECOME AN EARLY ADOPTER

Get more info at:

Bratislava/Presov, Slovakia

Visit our Location

+421 905 356 714

Call us Anytime

Follow Us:

Stay in Touch: